העליות הבולטות

שם נייר ערך שער אחוז שינוי
ביול 396 +12.50 %
WYNN 103.08 +7.94 %
פרוטליקס 231 +7.49 %
MXIM 44.71 +6.53 %
אימיל 681 +5.35 %
BCR 238.44 +5.24 %
GD 185.14 +4.42 %
לודן 769.8 +3.75 %
RRC 35.71 +3.69 %
ADI 76.93 +3.68 %

הירידות הבולטות

שם נייר ערך שער אחוז שינוי
גוליבר 173 -21.36 %
שמן נפט וגז 256 -10.30 %
RHI 46.3 -7.27 %
פוטומדקס 720 -7.07 %
SHLD 7.42 -6.78 %
GPS 22.58 -5.40 %
CL 64.68 -5.22 %
JCP 6.45 -4.73 %
APD 142.01 -4.57 %
SRCL 77.58 -4.21 %

ניתוחים אחרונים

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך

שטראוס

6057

-0.43 %

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך

טבע

13050

+2.03 %

המשך מעקב אחרי טבע.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
לא יאומן,תוך כחצי שנה בלבד . מ-2.5 $ ל......0.99 $ כישרון יוסי מימן, אלא אם יש כאן רצון למחוק אותה .
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
נראה מה יתפתח כאן.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך

טבע

13050

+2.03 %

המשך מעקב !!!
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך

כיל

1752

-0.96 %

כיל פרצה את רמת קו מגמת הירידה,כמוכן רמת ה RSI נפרצה
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך

טבע

13050

+2.03 %

לדעתי כל עוד המחיר מתחת ל-51.3 $ הכיוון דרומה.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך

טבע

13050

+2.03 %

המשך מעקב אחרי טבע.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
הנכס פותח ביום ה" האחרון בדילוג מעל קו התמיכה החשוב אשר ב 960, כאשר מאז פריצתו מעלה מעליו, הוא נתמך פעמיים בקו חשוב זה. ולמעשה כל טווח המסחר האחרון היה מתחתיו,, וכרגע אין תמיכה חשובה פרט ל 900, למרות שבמידה ויהיה תיקון מעלה תמיכות פחות חשובות יכולות לבצע את עבודת התמיכה.כל המתנדים יחדיו, שמחים על הירידות הנוספות , כך שכולם מצפים גם לנמוך יותר, וכרגע ההתנגדות החזקה תהיה אותו קו ב 960.לסיכום והמשך התנהלות גרף זב : הנכס הכניס את עצמו לבעיה כאשר שבר את התמיכה הטובה, המתנדים חלשים ומקווים לנמול יותר, בהחלט יתכן בדיקת קו הפריצה כבר בקרוב, וכל פתיחה שלא עולה מעל 960 במכרז הפתיחה, אמורה להמשיך להקשות על הנכס , ולדרדר אותו מטה יותר. בהצלחה.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
גבעות, סקירה המבוססת על ניתוח טכני מערבי ונרות יפנים מתקדם, עם התייחסות ךקווי תמיכה והתנגדות קרובים למחיר, ולנרות היפנים האחרונים, על השלכות, להמשך התנהלות הגרף בשבוע הקרוב. הנכס מציג חוסר החלטיות עם הגרף של עצמו, כי למרות העליה בשבועיים האחרונים, כול הנרות היפנים המוצגים בגרף, מראים הססנו, בין אם הם ירוקים או אדומים. וגם הנר האחרון סגרך בדיוק על ההתנגדות, בדומה לרציו. סגירה כזו , בהחלט נותנת סיכוי לשני הכיוונים ביום המסחר הבא, אבל כאשר נשאל את המתנדים המוצגים בגרף, נבין ש רק אחד מרמז וגם באופן חלש על המשך עליות ואילו 3 אחרים מציגים חולשה רבה,ההתנגדות הקרובה נמצאת ב 9—-10. ואילו התמיכה החשובה היא ב 8. לסיכום ו להמשך התנהלות גרף זה, כל פתיחה מתחת ל 9, תשאיר אותה חייה ועובדת, כך שלצורך עליות יש חובה לפרוץ אותה . ואילו פתיחה מעל ה 9,ייציין שלא תהיה מלחמה על קו , ובכך הוא יהפוך לתמיכה במיידי. בהצלחה - תודה וסוף שבוע טוב. מומחה לניתוח גרפים למסחר
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
דלק קידוחים, ,סקירה,על גבי גרף יומי,התייחסות לקווי תמיכה והתנגדות ב טווח הזמן של הגרף, ול נרות היפנים הקרובים , ואפשרויות להתנהלות החל מיום א" הקרוב ובמשך כל השבוע. דלק קידוחים 25-02-11,בדומה לאבנר, גם הגרף של הנכס נסחר בטווח הולך וקטן, כך שכיוונו ייתברר בקרוב, הקונים שומרים לעצמם כרגע את קו ה 1250, ואילו המוכרים יורדים בכל פעם ב 50 נקודות מטה, ופותחים את מרכולתם ., וגם בגרף זה , המתנדים מראים חוסר החלטיות וכוך , ולא מסוגים להמליץ על שום כיוון., לסיכום והמשך התנהלות גרף זה : רק פריצה או שבירה מוכחת, תתן לנו את הכיוון הברור לגבי ההמשך כאשר הקו העליון עומד על 1350 ו 1400 לפריצה, ואילו קן ה 1250 מטה לשבירה. על כן כל פתיחה בתוך הטווח הנתון לא תעזור בכדי שנבין את כיוונו. בהצלחה רציו, סקירה המבוססת על ניתוח טכני מערבי ונרות יפנים מתקדם, עם התייחסות ךקווי תמיכה והתנגדות קרובים למחיר, ולנרות היפנים האחרונים, על השלכות, להמשך התנהלות הגרף בשבוע הקרוב. על פניו שתי הנרות האחרונים של רציו, לא אומרות כלום פרט להיסוס מסויים, גם הסגירה ביום ה" בדיוק על 60 , מרמזת על המשך כוונות הקונים מצד אחד , ומצד שני, מראה שהמוכרים עדיין כאן, אבל הם בכמות פחותה,היתרון הגרפי של הנכס הוא ש 3 מתוך 4 מתנדים עדיין רוצים לראות מחירים עולים,או שנשאר לצרף את הרביעי, ועל פניו קל יותר, או ש שלושה מתנדים צריכים לשנות דעה, מה שקשה יותר.ברגע שהנכס יסגור מעל 62.3, זה יסמן המשך עליות , על פי גרף זה.וההתנגדות הקרובה , נמצאת ב 60, שחייבת להיפרץ ביום המסחר הקרוב,בכדי להמשיך ולהציג עליו, ו 65 כהתנגדות הבאה., ואילו 58 תמשיך להיות תמיכה קרובה. לסיכום והמשך התנהלות גרף זה: כל פתיחה מעל 60 , ואפילו 60.1, תתקבל כ פתיחה בחלון מעלה ובכך לא ילחמו בהסכמה על קו התנגדות זה, ופתיחה שכזו תביא את הגרף למקומות גבוהים יותר כבר באותיום., מצד שני, פתיחה השווה לסגיר עדיין תיראה כחיובית בגרף כי ה 0.1 הבא, יפרוץ את ההתנגדות. ובסוף פתחיחה מתחת ל 59.9, יסמן שהקושי לא הסתיים, ובכך קו ה 60 הולך למלחמה בין הקונים וה מוכרים,ואז הנכס בחסדי המסחר התוך יומי. בהצלחה.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
אבנר, סקירה המבוססת, על ניתוח טכני מערבי, יחד עם נרות יפנים מתקדם, עם התייחסות לקווי תמיכה והתנגדות, ואפשרות להמשך התנהלות בשבוע הקרוב. אבנר 25-02-11, עקרונית עקב צימצום טווח המסחר בגרף , בכל יום נתון,הנכס מציג חוסר החליות ברורה לגבי כיוונו, כאשר גם הקונים וגם המוכרים זקוקים לטריגר מסויים בכדי להפעיל כיוון ברור ! על כן הטווח הנתון הוא בן 20 נקודות בלבד,כאשר הקונים שומרים על קו ה 220 , ומשם נכנסים ועולים, ואילו המוכרים ה חסרי סובלנות בכל סבב מאז ה 270 יורדים 10 נקודות, וכרגע הם נראים בבירור ב קו ה 240, אבל המוכרים עושים כך עקב חוסר ההחלטיות של הקונים ! מתוך 4 מתנדים עיקריים , 3 נמצאים במצב סטטי, ללא כיוון מוגדק ואילו רק אחד בעד המשך עליות, כך שלא נוכל להעזר בהם כרגע. כל טריגר שלא יגיע ידחה למעשה את הפריצה מעלה או השבירה מטה, על כן בשבירת קו ה 220 התמיכות הם ב 210 (לא חזקה ), ו 200 כחזקה יותר. ואילו פריצה צעלה תפגיש את ההתנגדויות אשר ב 240—-250., לסיכום והמשך התנהלות גרף זה: כל עוד אין לנו את הפריצה או השבירה הנכס ימשיך את הטווח הקטן שהוא נסחר וכל פתיחה שנמצאת בתוך תחום ה 220—-240, לא תעזור לנו בכדי שנבין את כיוונו, אבל ברגע יציאה מהקווים ,יהיה זה סימן ברור לכיוונו. בהצלחה
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
ישראמקו, 25-01-11 הללוייה !!! לפריצת קו ה 40! שלושה שבועות מאז הנמוך ב 35, שהולץ כהתחברות לנכס, ישראמקו פורצת סוף סוף את קו ה 40 ,אומנם בחצי נקודה , אבל עד יום ראשון זו פריצה ,הפיצה גם נעצרת בדיק בממוצע 50, כך שביום המסחר הבא, עליה לעשות כחובה שני דברים טכניים, 1- לסגור מעל ה 40 ולהישאר שם . 2- לעבור את ממוצע 50 מעלה , כאשר ההתנגדויות הקרובות נמצאות ב -41—-42—-44—-46, בהחלט ישנו סיכוי, שעקב התיסכול הממושך של אי העליה , נקבל ביום המסחר הבא, נר עם טווח ארוך, התאום בין 4 מתנדים עיקריים, ראוי לציון לשבח, כי כולם מסכימים לעליה שהתרחשה ביום ה" האחרון. התמיכה תמשיך להישאר ב 40, והפעם היא צפוייה להיות תמיכה חזקה , עקב ריבוי נגיעות בה כהתנגדות. לסיכום והמשך התנהלות גרף זה : כול פתיחה מעל הסגירה ביום ה" ייתן כוח נוסף לעליה ופריצת ההתנגדויות הקרובות, כול פתיחה רגוע השווה לסגירה , גם צפוייה לקחת את הנכס מעלה, ואילו כל פתיחה מתחת ל 40 חזרה, תאותת שזוהי פריצת שוא,(הסיכוי, לכך קטן יחסית ), כך ש הנכס עקרונית קבע את כיוונו, ויש לעקוב על פריצות הקווים מעלה. בהצלחה.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
כלכלית ירושליים, 24-02-11, סקירה המבוססת על נרות יפנים מתקדם, וניתוח טכני מערבי, עם התייחסות לקווי תמיכה והתנגדות הקרובים למחיר, ולתבניות נרות יפנים האחרונים בקבוצה, ואפשרות להמשך התנהלות הגרף. למרות העליות היפות בתקופה האחרונה , הנכס לא החזיק מעמד באזור הקרוב מאוד ל 5000, ושם נכנסו המוכרים בכדי לממש בערכים גבוהים, ההיפוך נראה בגרף באופן ברור על ידי תבנית נרות יפנים להיפוך בשם בולען דובי.ומתוך 3 ימי מסחר הנכס פותח בחלון מטה פעמיים מה שמסמן באופן ברור שהמוכרים גם מוכנים לוותר על מחירים גבוהים ! התמיכה הראשונה נשברה בקלות והיום הנכס החזיק בתמיכה השייה אשר ב 4600, כאשר נראים היום לקראת סיום המסחר קונים אשר ניסו להחזיק את התמיכה !, אבל כניסה זו לא היתה מספיק אגרסיבית , כך שהמתנדים העיקריים,עדיין מראים חולשה וצפי להמשך ירידות ! על פניו הנכס צפוי לפגוש את הרצועה המרכזית של בולינגר ביום א" !שנמצאת היום באזור 4500 ! כך שעל פי הגרף הנוכחי בסגירה ביום ה" , הנכס הולך לשבור את התמיכה הקרובה ב 4600 ! והוא בדרכו ל 4400 ! לסיכום והמשך התנהלות גרף זה , כל פתיחה מתחת ל 4600 , תומר לנו מבחינה טכנית שהנכס לא הולך להילכם על תמיכה זו כמו שהוא לא נלחם עם התמיכה ב 4800 !, ויהפוך אותה במיידי ל התנגדות הדורשת פריצה מעלה !, מאידך כל פתיחה באזור הסגירה של היום, תוביל אותו גם מטה אבל עם הצורך להילחם על התמיכה .כאשר רק פתיחה בחלון מעלה, תוכל למרות המתנדים לשלוח את הנכס לבדיקת ההתנגדות אשר ב 4800. בהצלחה.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
אאורה , סקירה המבוססת על נרותיפנים מתקדם ו ניתוח טכני מערבי,עם התייחסות לקווי תמיכה והתנגדות קרובים למחיר ו להמשך התנהלות הגרף בשבוע הבא. הנכס אשר בדק לפני כשבועיים את קו ההתנגדות אשר ב 200, לא החזיק בגבהים, ולא מצא כוחות להתמודד עם התמיכות הקרובות ,הקונים לא נכנסו בחוזקה בתמיכות, מה שהביא לנכס לשבור אותם מטה.כאשר היום נשברה תמיכה נוספת וחשובה אשר ב 180.המתנדים העיקריים, מופנים וממליצים הטה ! כך שכרגע יש לנכס יום אחד חנינה ביום לחזור ל מעל התמיכה אשר נשברה היום , כי אחרת הוא בדרכו ל 170–155 !לסיכום והמשך התנהלות גרף זה : שלושת המתנדים המופיעים בגרף , מסבירים שצפויים המשך ירידות ב מחיר הנכס, כאשר התמיכה אשר נשברה , היא בגיבוי מחלט של ניתוח הטכני,התמיכות באופק הם 170–155, כאשר עדיין קיימת הזדמנות ביום א" לחזור למעל 180 ובכך לדחות את מהלך הירידות, באם כך ביום א" פתיחה מתחת לסגירה של היום , תוביל את הנכס מהר יותר לתמיכה אשר ב 170 ששם אולי ימצאו מספיק קונים בכדי להרים את מחיר הגרף, ואילו, כל פתיחה ביום א" השווה לסגירה היום או מעלה ממנה, יוכל להוביל את הנכס להילחם שוב על התמיכה שנשברה, אבל הסיכויים כרגע על פי הגרף נמוכים לפריצה מעלה, ואילו פתיחה מעל ה 180 ייתן לנכס את הסיכוי כן להישאר מעליו .בהצלחה.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך
מנופים 25-02-11, מנופים , סקירה המבוססת על נרותיפנים מתקדם ו ניתוח טכני מערבי,עם התייחסות לקווי תמיכה והתנגדות קרובים למחיר ו להמשך התנהלות הגרף בשבוע הבא. הנכס סוגר בשער 112, כאשר סגירה זו יכולה להוציא מהלך מסויים מעלה ביום המסחר הבא.כאשר הסגירה גם משלימה 4 ימים מעל התמיכה ב 110, למרות ש פעמיים ירד הנכס חזק יותר לאזור 106, ושם מצא קונים אשר הרימו באותו יום, בתוך יומי את המסחר מעלה,עקב עוצמת הירידה המתנדים חלוקים בדעתם, אבל הגרף עצמו מראה בלימה.הישארות מעל 110, הוא בגדר חובה לנכס זה.כך שירידה עם סגירה מקו זה , יכולה להכניס מבחינה טכנית את הנכס לבעיה רצינית יותר.גרף המחיר גם מגובה על ידי ממוצע 50., לסיכום והמשך התנהלות גרף זה : כול פתיחה ביום א" מעל ה 110, תיחשב כחיובית לצורך המשך בלימה,ותוכל לשנות את דעתם של המתנדים החלוקים בינהם,ולהוציא מהלך עולה, אל עבר ההתנגדויות הבאות,ואילו כל פתיחה מתחת ל 110, תציין שהשליטה עדיין של המוכרים,אשר מעונינים להמשיך ולהוריד את מחיר הנכס, ובכך למתנדים לא תהיה התנגדות. בהצלחה.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך

מדדים מובילים

ת"א 100 1254.51 +0.34 %
ת"א 25 1427.81 +0.29 %
יתר 50 776.54 +0.41 %
נדלן 15 472.91 -0.16 %

חוזים עתידיים

דאו ג'ונס 11718 +0.00 %
מניות בינוניות 942.2 +0.00 %
נאסד"ק 5165 +0.34 %
S&P 500 1358.5 +0.00 %
ניקיי (דולר) 8745 +0.00 %

+0.21 %

1428.07

ת"א 25 גלום

התראות טכניות אחרונות

שם נייר ערך שער אחוז שינוי תבנית
אנליסט 1924 +0.00 %
אודיוקודס 2460 +1.57 %
רציו יהש 266.2 -0.56 %
סלקום 3925 -0.23 %
סרגון 1330 -0.08 %
דלק קבוצה 83210 +0.13 %
דיסקונט השקעות 1319 +1.00 %
אסם 0 +0.00 %
אלוני חץ 3077 -0.06 %
איתוראן 0 +0.00 %

 

 
 
 
 
 

 

 

  • אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש מבעלי האתר.
  • אין בסקירה/מצגת זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  • הנתונים הבורסאיים באתר מסופקים ע"י גלובס ומוצגים בדיליי של 20 דקות.
  • נתוני סקטורים באתר מעודכנים לפי שערי סגירה יום קודם.
  • מדור "הודעות כלכליסט" מסופק ע"י כלכליסט.
  • הגרפים המנותחים מוצגים באופן רנדומאלי ואין לראות בהם מידע עדכני.
  • האתר נצפה בצורה הטובה ביותר ברזולוציה 1280x960.